Knut Einar Fjulsrud

Denne siden viser opplysninger om Knut Einar Fjulsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Einar Fjulsrud
NSD id-nummer: 6646
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1982 1982
1982 Utvalg for å vurdere den fremtidige tømmeravvirking og sagbrukstrukturen på Helgeland Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1982
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1982
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1982 1985
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef 1982 1988