Gunnar Kjønnøy

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Kjønnøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Kjønnøy
NSD id-nummer: 6647
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1979 1981
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1980
1980 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Kst. Byråsjef 1980 1980
1981 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1979 1981
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Byråsjef 1980
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 214 Byråsjef 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Byråsjef 1981 1981
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 214 Byråsjef 1980 1982
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør 1982 1983
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Underdirektør 1980 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør 1980 1983
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør 1981
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Underdirektør
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Underdirektør 1979 1984
1984 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør 1982 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør 1980 1984
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør 1981
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Underdirektør
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør 1980 1985
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Underdirektør
1986 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Fung. Ekspedisj
1987 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Fung. Ekspedisj
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Fung. Ekspedisj 1987
1988 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Departementsråd
1988 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1987
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer I statsråd 214 Departementsråd 1980 1988
1989 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Departementsråd
1989 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1987
1990 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 214 Departementsråd 1989
1990 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1987
1991 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 214 Departementsråd 1989
1991 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Departementsråd 1987
1992 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 214 Departementsråd 1989
1993 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 214 Departementsråd 1989
1994 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 214 Departementsråd 1989
1995 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Departementsråd 1989
1996 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Departementsråd 1989
1997 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Departementsråd 1989