Eivind K. Reiten

Denne siden viser opplysninger om Eivind K. Reiten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind K. Reiten
NSD id-nummer: 6649
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1979 1981
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1981 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1979 1981
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1982 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1982 1982
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1983
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1983
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1983
1986 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1983
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1991
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1991
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1994 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1991
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993
1995 Styret for Postverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Direktør 1995
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1991
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1993 1996
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1994