Johan Smedvig

Denne siden viser opplysninger om Johan Smedvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Smedvig
NSD id-nummer: 6679
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør
1980 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1978
1981 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør
1981 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Direktør 1978
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Direktør 1978 1982