Solveig Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Solveig Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Solveig Nilsen
NSD id-nummer: 6687
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Ingeniør 1983
1984 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsingeniør 1984
1985 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsingeniør 1985
1985 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsingeniør 1984
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsingeniør 1984 1986
1987 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Avdelingsingeni 1985 1987
1989 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Avdelingsingeni 1985 1989