Johan Martens

Denne siden viser opplysninger om Johan Martens fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Martens
NSD id-nummer: 6690
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Assisterende Direktør
1981 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Assisterende Direktør
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Ass. Direktør 1981 1983