Sigvald Hufthammer

Denne siden viser opplysninger om Sigvald Hufthammer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigvald Hufthammer
NSD id-nummer: 6695
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1244 Fiskebåtreder
1981 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1244 Fiskebåtreder
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1244 Fiskebåtreder 1983