Walter Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Walter Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Walter Jacobsen
NSD id-nummer: 6697
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Inspektør
1981 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Inspektør
1983 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Inspektør 1983
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Fagkonsulent 1984
1985 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Fagkonsulent 1984
1986 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Fagkonsulent 1984
1987 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1201 Sjefsinspektør 1983 1987
1987 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Sjefsinspektør 1987
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Sjefinspektør 1988
1988 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Sjefsinspektør 1987
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Sjefinspektør 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Sjefinspektør 1988
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Sjefsinspektør 1988