Bernhard Nestaas

Denne siden viser opplysninger om Bernhard Nestaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bernhard Nestaas
NSD id-nummer: 6698
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1980 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1977 1981
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980 1980
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1981 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1977 1981
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981 1981
1982 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1977 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1976 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1974 1982
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1976 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1974 1983
1984 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1977 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1976 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1974 1984
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1974 1985
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1977 1985
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1977 1987
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1974 1988
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Spesialrådgiver 1976 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1974 1990
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1977 1990
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1977 1994