Tormod Belgum

Denne siden viser opplysninger om Tormod Belgum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tormod Belgum
NSD id-nummer: 6699
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1978
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1978
1981 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1982 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Konsulent 1977 1982
1983 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Konsulent 1977 1983
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983
1984 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Konsulent 1977 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1983 1984
1985 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1985
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983 1985
1986 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1986
1988 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1988
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1983 1988
1993 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Rådgiver 1993
1994 Statens utvalg til å føre forhandlinger om veilededende tariff for tannbehandling Forhandlingsorgan Leder Av departement 301 Rådgiver 1993 1994