Egil Lunde

Denne siden viser opplysninger om Egil Lunde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Lunde
NSD id-nummer: 6712
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Disponent 1979
1981 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Disponent 1979