John Sætre

Denne siden viser opplysninger om John Sætre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Sætre
NSD id-nummer: 6715
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1978
1981 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1978
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1978 1982
1982 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Disponent 1962 1982
1984 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Markedsdirektør 1962 1984
1986 Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Markedsdirektør 1962 1986