Knut Arne Romestrand

Denne siden viser opplysninger om Knut Arne Romestrand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Arne Romestrand
NSD id-nummer: 6739
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1612 Fisker 1978
1981 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1612 Fisker 1978
1984 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1535 Fisker 1984
1985 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1535 Fisker 1984
1986 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1535 Fisker 1984
1987 Styret for Olje/fisk-fondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1535 Fisker 1984