Oddbjørn Nordset

Denne siden viser opplysninger om Oddbjørn Nordset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddbjørn Nordset
NSD id-nummer: 6754
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder 1721 Fylkesagronom 1977
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1721 Fylkesagronom
1981 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder 1721 Fylkesagronom 1977
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1721 Fylkesagronom
1982 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Leder Av departement 1721 Fylkesagronom 1977 1982
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1702 Statssekretær 1983
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1702 Statssekretær 1979
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1721 Fylkeslandbrukssj 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1721 Fylkeslandbruks 1986
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1721 Fylkeslandbruks 1986
1989 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1721 Fylkeslandbruks 1988
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1721 Fylkeslandbruks 1986
1990 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1721 Fylkeslandbruks 1988
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1721 Fylkeslandbruks 1986 1990
1991 Styret for Statens veterinære laboratorium i Trøndelag Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1721 Fylkeslandbruks 1988
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1721 Landbruksdirekt 1993
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1721 Landbruksdirekt 1993