Eivind Elstrand

Denne siden viser opplysninger om Eivind Elstrand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Elstrand
NSD id-nummer: 6757
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Forsker 1977
1981 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 219 Forsker 1977
1982 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Nestleder Av departement 219 Fylkesagronom 1977 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Fylkesagronom 1985