Ola Mikal Heide

Denne siden viser opplysninger om Ola Mikal Heide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Mikal Heide
NSD id-nummer: 6764
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Professor 1978 1980
1981 Det norske hageselskaps styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 214 Rektor 1981 1981
1982 Hovedkomiteen for norsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Rektor 1982 1982
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Rektor 1979
1987 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986
1988 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986