Oluf Aalde

Denne siden viser opplysninger om Oluf Aalde fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oluf Aalde
NSD id-nummer: 6765
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Underdirektør 1979 1981
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 214 Underdirektør
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Underdirektør 1979 1981
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør 1982
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1982 1983
1984 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1984
1984 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Skogdirektør 1984
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1979
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1984
1985 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1984
1985 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Skogdirektør 1984
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1984
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1986 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1984
1986 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 214 Skogdirektør 1984
1986 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1986
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1984 1986
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1987 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1984
1987 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1986
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 214 Skogdirektør 1982 1987
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1988 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1986
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1989 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1986
1989 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1990 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 214 Skogdirektør 1986 1990
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1984 1990
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1992 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1993 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1994 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Leder Av departement 214 Skogdirektør 1984 1994
1994 Styret for Stattre A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1994
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1994 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1995 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1985
1996 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982
1997 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Skogdirektør 1982