Kåre Fossum

Denne siden viser opplysninger om Kåre Fossum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Fossum
NSD id-nummer: 6768
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1979
1980 Rådet for veterinærmedisinsk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Professor 1980 1980
1981 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981 1981
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1979
1983 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1984 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1985 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1986 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1987 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1988 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1989 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1990 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1992 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1993 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981
1994 Kontrollutvalg for rekombinant DNA-forskning Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1981