Inger Nafstad

Denne siden viser opplysninger om Inger Nafstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Nafstad
NSD id-nummer: 6769
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Dosent 1978 1980
1980 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Dosent 1976 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1981 1981
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Dosent 1981 1981
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1981 1984
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Dosent 1979
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1974 1986
1989 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1988
1990 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1988 1990
1991 Styret for Veterinærsentret i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Professor 1991
1992 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1988 1993
1992 Styret for Veterinærsentret i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991
1993 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 301 Professor 1988 1993
1993 Styret for Veterinærsentret i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991
1994 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1993
1994 Styret for Veterinærsentret i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991
1995 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1993
1996 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1974 1996
1996 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1993
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1997
1997 Utvalg for forsøk med dyr Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1993