Erik Bjorå

Denne siden viser opplysninger om Erik Bjorå fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Bjorå
NSD id-nummer: 6775
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Org.Sjef 1974 1981
1980 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 213 Org.Sjef
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Org.Sjef 1974 1981
1981 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Organisasjonssjef 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssjef 1981 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Organisasjonssjef 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Organisasjonssjef 1981
1986 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssjef 1986
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssjef 1986
1987 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssj 1986
1988 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1986
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssj 1986
1989 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1986 1989
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssj 1986
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Organisasjonssj 1986
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1990
1991 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1990
1992 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1990
1993 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1990
1994 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Organisasjonssj 1990
1997 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Spesialrådgiver 1997