Annie Blakstad

Denne siden viser opplysninger om Annie Blakstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annie Blakstad
NSD id-nummer: 6777
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Bonde 1979
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 236 Bonde 1978
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Bonde 1979
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 236 Bonde 1978
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1978 1982
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1984 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1985 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1986
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1987 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1986
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Skogeier 1983
1988 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1986
1988 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1989 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1986
1989 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1989 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1988
1990 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1986 1990
1990 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1990
1990 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1990 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1988
1991 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1990
1991 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1991 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1988
1992 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1990
1992 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987
1992 Skogbrukets frø- og planteråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1988 1992
1993 Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Skogeier 1990
1993 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Skogeier 1987