Randi Braathe

Denne siden viser opplysninger om Randi Braathe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Randi Braathe
NSD id-nummer: 6779
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1979
1980 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1979
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1979
1981 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1979
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1981 1981
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1978 1982
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1981 1982
1982 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1982
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1981 1984
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 136 Bonde 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 136 Bonde 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 136 Bonde 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 136 Bonde 1990
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1981 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 136 Bonde 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 136 Bonde 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1992
1994 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Bonde 1981 1994
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1992
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 136 Bonde 1992