Harald Olav. Bach-Gansmo

Denne siden viser opplysninger om Harald Olav. Bach-Gansmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Olav. Bach-Gansmo
NSD id-nummer: 6783
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1981
1981 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1981
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979 1985
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979 1985
1985 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977 1986
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1989 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1988
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989