Sigmund Huse

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Huse fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Huse
NSD id-nummer: 6784
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Dosent 1978 1980
1982 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982 1982
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Dosent 1979 1985
1984 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Dosent 1979 1985
1985 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 130 Professor 1986
1986 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 130 Professor 1982
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 130 Professor 1986
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 130 Professor 1986
1989 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 130 Fhv. Professor 1986
1990 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 130 Fhv. Professor 1986