Bjørn Næss

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Næss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Næss
NSD id-nummer: 6788
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Overveterinær 1979
1980 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Overveterinær 1979
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Overveterinær 1979
1981 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Overveterinær 1979
1983 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Direktør 1979
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1979
1984 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1983
1984 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Direktør 1979
1985 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1983
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1986 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1987 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1988 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986
1989 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986
1989 Styret for Statens tilsynsinstitusjoner i landbruk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1986 1989
1990 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1986 1990
1991 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1992 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1993 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1994 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989
1995 Tilsynsutvalget for BCG-vaksine og tuberkulin Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1989