Karin Guttormsen

Denne siden viser opplysninger om Karin Guttormsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Guttormsen
NSD id-nummer: 6797
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 904 Landbruksarkitekt 1979
1980 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 904 Landbruksarkitekt 1978
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 904 Landbruksarkitekt 1979
1981 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 904 Landbruksarkitekt 1978
1982 Rådet for natur- og miljøforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 904 Landskapsarkitek 1977 1982
1991 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 904 Naturforva 1991
1992 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 904 Naturforvalter 1991
1993 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 904 Naturforvalter 1991 1993