Hans Kr. Brenna

Denne siden viser opplysninger om Hans Kr. Brenna fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Kr. Brenna
NSD id-nummer: 6798
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Generalsekretær 1979
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1970 1980
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Generalsekretær 1979
1981 Styret for Stedjes minnefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Generalsekretær 1981 1981
1982 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Leder Av departement 301 Generalsekretær 1977 1982
1982 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1974 1982
1984 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1974 1984
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1986
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1986
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1986
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Generalsekretær 1986
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Generalsekretær 1985