Truls J. Gram

Denne siden viser opplysninger om Truls J. Gram fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Truls J. Gram
NSD id-nummer: 6799
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 427 Fylkesskogssjef
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder I statsråd 427 Fylkesskogssjef 1980 1980
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Leder I statsråd 427 Fylkesskogssjef
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 427 Fylkesskogsjef 1981 1981
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 427 Fylkesskogssjef
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Leder I statsråd 427 Fylkesskogssjef
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Leder Av departement 427 Fylkesskogssjef 1982
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 427 Fylkesskogssjef 1981
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 427 Fylkesskogssjef 1981
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 427 Fylkesskogssjef 1980 1984
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 427 Fylkesskogsjef 1981
1985 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Nestleder Av departement 427 Fylkesskogsjef 1980 1985
1985 Underutvalg for etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 427 Fylkesskogsjef 1985
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 427 Fylkesskogsjef 1981
1986 Underutvalg for etterutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 427 Fylkesskogsjef 1985
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 427 Fylkesskogsjef 1990
1991 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 427 Fylkesskogsjef 1990
1992 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 427 Fylkesskogsjef 1990
1993 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 427 Fylkesskogsjef 1990