Nils Kolstad

Denne siden viser opplysninger om Nils Kolstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Kolstad
NSD id-nummer: 6800
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 214 Førsteamanuensis
1980 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1977
1980 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1973
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 214 Førsteamanuensis
1981 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1977
1981 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1973
1983 Landsrådet for fjørfeavl Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1973 1983