Magne Aas Hansen

Denne siden viser opplysninger om Magne Aas Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Aas Hansen
NSD id-nummer: 6801
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær
1980 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær 1966 1981
1980 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær
1981 Rådet for veterinærmedisin, plantevernmidler, for m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær 1966 1981
1981 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avd.Veterinær
1986 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsveterinæ 1970 1986