Anton Arvesen

Denne siden viser opplysninger om Anton Arvesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anton Arvesen
NSD id-nummer: 6802
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 215 Skogbrukskonsulent
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 215 Skogbrukskonsulent
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Leder Av departement 215 Skogkonsulent 1978 1982
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Skogbrukskonsulen 1979 1985
1984 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Skogbrukskonsulen 1983
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 215 Skogbrukskonsulen 1979 1985
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Skogbrukskonsulen 1983 1985
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 215 Skogkonsulent 1983 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 215 Spesialrådgiver 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 215 Spesialrådgiver 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 215 Spesialrådgiver 1990