Ellen Hemmer

Denne siden viser opplysninger om Ellen Hemmer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Hemmer
NSD id-nummer: 6803
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Lektor
1980 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Lektor
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1601 Lektor
1981 Landbruksopplæringsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Lektor
1982 Rådet for Næringsmiddelforskning Rådgivende organ Nestleder Av departement 1601 Lektor 1977 1982
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Lektor 1979 1985
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Lektor 1979 1985