Kristian Kaus

Denne siden viser opplysninger om Kristian Kaus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristian Kaus
NSD id-nummer: 6825
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Direktør 1980 1980
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Direktør 1980 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Direktør 1984
1985 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Direktør 1980 1985
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Direktør 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Direktør 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Direktør 1984 1987