Egil Molteberg

Denne siden viser opplysninger om Egil Molteberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Molteberg
NSD id-nummer: 6826
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem 214 Direktør 1980 1980
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Direktør 1981 1981
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1981 1981
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981 1981
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm.Dir. 1982 1982
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Adm. Direktør
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Administrerende 1982 1982
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Administrerende 1982
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981
1983 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 214 Adm. Direktør
1983 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981 1984
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1980
1984 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 214 Adm. Direktør
1984 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1984 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981
1985 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1980 1985
1985 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 214 Adm. Direktør 1982 1985
1985 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1985 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1985 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982 1986
1986 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1986
1986 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981 1987
1987 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982 1987
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1986
1987 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 214 Adm. Direktør 1982 1988
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1986
1988 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1988
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1986
1989 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1988
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981 1990
1990 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1982 1990
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1986 1990
1990 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1988
1991 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1988
1992 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1988
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Adm. Direktør 1981 1993
1993 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1993
1993 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1994 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Adm Direktør 1982 1994
1994 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm Direktør 1993
1994 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm Direktør 1985
1995 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1993
1995 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1996 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1993
1996 Arbeidsgruppe for å motvirke skader av sur nedbør Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1985
1997 Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Adm. Direktør 1993