Asbjørn Karbø

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Karbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Karbø
NSD id-nummer: 6827
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1980 1980
1982 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1982 1982
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980 1984
1984 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Direktør 1985
1985 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980 1985
1985 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1982
1986 Rådet for husdyrforskning Rådgivende organ Leder Av departement 219 Direktør 1982