Klara Berg

Denne siden viser opplysninger om Klara Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Klara Berg
NSD id-nummer: 6829
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1980 1980
1980 Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1430 Husmor 1977 1981
1983 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1983 1983
1984 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1980
1984 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1983
1985 Styret i Statens kornforretning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1983
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1985
1985 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Husmor 1986
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1985
1986 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1985
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Husmor 1986
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1985
1987 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1985
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Husmor 1986
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1985
1988 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1430 Husmor 1985
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1430 Husmor 1986
1989 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1430 Husmor 1985 1989
1992 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992
1993 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992
1994 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992
1995 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992
1996 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992
1997 Utvalg som skal bistå Kirke- og undervisningsdepartementet ved salg av Opplysningsvesenets fonds landbrukseiendommer Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1430 Husmor 1992