Erling Hagen

Denne siden viser opplysninger om Erling Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Hagen
NSD id-nummer: 6839
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1539 Bonde 1978
1981 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1539 Bonde 1978
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1539 Bonde 1978 1982