Kjell Mangerud

Denne siden viser opplysninger om Kjell Mangerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Mangerud
NSD id-nummer: 6842
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 417 Generalplanlegger 1978
1981 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem 417 Generalplanlegger 1978
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Nestleder Av departement 417 Generalplanlegge 1978 1982
1990 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 417 Høgskolelektor 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 417 Høgskolelektor 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 417 Høgskolelektor 1990 1992
1994 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 417 Førsteamanuensi 1994
1995 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 417 Førsteamanuensi 1994
1996 Styret for Høgskolen i Hedmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 417 Førsteamanuensi 1994