Edlaug Ingeborg Andøl

Denne siden viser opplysninger om Edlaug Ingeborg Andøl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edlaug Ingeborg Andøl
NSD id-nummer: 6845
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1638 Husmor 1977
1981 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1638 Husmor 1977
1982 Rådet for jord- og hagebruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1638 Husmor 1977 1982
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1638 Gardbruker 1985