Ivar Vindal

Denne siden viser opplysninger om Ivar Vindal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ivar Vindal
NSD id-nummer: 6893
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1502 Fylkesskogmester 1978
1981 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 1502 Fylkesskogmester 1978
1982 Rådet for skogbruksforskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesskogmester 1978 1982
1985 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Fylkesskogmester 1985
1986 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Fylkesskogmester 1985
1987 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Fylkesskogmeste 1985
1988 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1502 Avdelingsleder 1985 1988
1994 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesskogsjef 1994
1995 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesskogsjef 1994
1996 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesskogsjef 1994
1997 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1502 Fylkesskogsjef 1994