Johan P. Olsen

Denne siden viser opplysninger om Johan P. Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan P. Olsen
NSD id-nummer: 69
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1987
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1996