Hans Andreas Solberg

Denne siden viser opplysninger om Hans Andreas Solberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Andreas Solberg
NSD id-nummer: 6942
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1978
1980 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1980 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1980 Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssjef 1974
1980 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1902 Fylkeslandbrukssjef 1978 1980
1981 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1978
1981 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1981 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 1902 Fylkeslandbrukssjef 1977
1981 Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssjef 1974
1982 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkeslandbrukss 1980 1982
1983 Kontaktutvalget for Nordnorsk landbruk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssj 1977
1983 Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssj 1979 1983
1984 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkeslandbrukssj 1980 1984
1985 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssj 1978 1985
1985 Styret for fondet for meieribruk og jordbruk i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbrukssj 1979 1985
1986 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Fylkeslandbrukssj 1980 1986
1990 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbruks 1990
1991 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbruks 1990
1992 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbruks 1990
1993 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbruks 1990
1994 Styret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Fylkeslandbruks 1990