Ole K. Sara

Denne siden viser opplysninger om Ole K. Sara fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole K. Sara
NSD id-nummer: 6947
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2012 1968
1980 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 2012
1980 Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 1973 1980
1980 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 1980 1980
1981 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981 1981
1981 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981 1981
1981 Nordisk samarbeidsorgan same- og reindriftspørsmål Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 2012 Reindreftssfef 1981 1981
1981 Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 2012 Reindriftssjef 1981 1981
1984 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984
1984 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981
1984 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981
1984 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1985 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984
1985 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981
1985 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1985
1985 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981 1985
1985 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1986 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984
1986 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1985
1986 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1987 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984
1987 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1985
1987 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1988 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984 1988
1988 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1985
1988 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981 1988
1988 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1989 Styret for Direktoratet for Statens skoger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1985 1989
1989 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1981 1989
1989 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2012 Reindriftssjef 1990
1990 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2012 Reindriftssjef 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2012 Reindriftssjef 1990
1991 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1991 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2012 Reindriftssjef 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Reindriftssjef 1984 1992
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2012 Reindriftssjef 1990
1992 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1992 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2012 Reindriftssjef 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2012 Reindriftssjef 1990
1993 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 2012 Reindriftssjef 1990 1994
1994 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1995 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1996 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980
1997 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Varamedlem og nestleder Av departement 2012 Reindriftssjef 1980