Magnhild Wenaas

Denne siden viser opplysninger om Magnhild Wenaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnhild Wenaas
NSD id-nummer: 6949
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1901 Faglærer 1977
1981 Fagstyret for Statens gartnerskole Rå Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 1901 Faglærer 1977