Arne Hilmersen

Denne siden viser opplysninger om Arne Hilmersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Hilmersen
NSD id-nummer: 6965
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Maskinførerskolen for landbruk Vikeid Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Avdelingsleder 1973
1982 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982 1982
1984 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982
1985 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Dosent 1982
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1986 Rådet for landbruksteknisk forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1982
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1986
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 214 Professor 1986 1990