Harald Sellæg

Denne siden viser opplysninger om Harald Sellæg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Sellæg
NSD id-nummer: 6966
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Skoginspektør 1965
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Skoginspektør
1981 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Skoginspektør 1981 1981
1985 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skoginspektør 1985