Oddvar Haveraaen

Denne siden viser opplysninger om Oddvar Haveraaen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar Haveraaen
NSD id-nummer: 6968
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1977
1981 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 214 Førsteamanuensis 1981 1981
1985 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1986