Helga Sandengen

Denne siden viser opplysninger om Helga Sandengen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helga Sandengen
NSD id-nummer: 6971
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 604 Faglærer 1977
1981 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 604 Faglærer 1981 1981
1981 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Faglærer 1981 1981
1984 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Faglærer 1981
1985 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Faglærer 1985
1985 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Faglærer 1981 1985
1990 Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Adjunkt 1990
1991 Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Adjunkt 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Adjunkt 1992
1992 Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Adjunkt 1990
1993 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Adjunkt 1992
1993 Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Adjunkt 1990
1994 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Adjunkt 1992
1994 Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 604 Adjunkt 1990