Kjell Berg

Denne siden viser opplysninger om Kjell Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Berg
NSD id-nummer: 6973
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Kongsberg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 605 Skogarbeider 1977
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 605 Skogarbeider
1981 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Nestleder 1981 1981
1984 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Nestleder 1981
1985 Fagstyret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Nestleder 1981 1985