Haakon G.a. Mathiesen

Denne siden viser opplysninger om Haakon G.a. Mathiesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Haakon G.a. Mathiesen
NSD id-nummer: 6990
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Evenstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 430 Skogbruker 1965
1980 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 430 Skogbruker
1981 Fagstyret for Statens skogskole Evenstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 430 Skogbruker 1965
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 430 Skogeier 1981 1981
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 430 Forstekandidat 1982
1985 Fagstyret for Statens skogskole Evenstad Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 430 Forstkandidat 1980 1985